Bolduc Noël chic

  • Réf. 87468
  • Conditionnements : Bobine 25 mètres
Zoom Bolduc Noël chic Or

Or

2.50 € HT

10 mm

Zoom Bolduc Noël chic Rouge

Rouge

2.50 € HT

10 mm

Zoom Bolduc Noël chic Ivoire

Ivoire

2.50 € HT

10 mm

Zoom Bolduc Noël chic Vert sapin

Vert sapin

2.50 € HT

10 mm

 
Dimensions Couleur Prix
10 mm Or 2.50 € HT
10 mm Rouge 2.50 € HT
10 mm Ivoire 2.50 € HT
10 mm Vert sapin 2.50 € HT